Любителям геометрии

Кроссворд

кликни по цифре и впиши в окно ответ
   1         2            
  3                    
                 4     
 5          6             
                    
7                      
               8       
              9        
                    
10                      
                    
11    12    13           14         
                    
                    
         15             
                    
                    
                    
             16